Mina två spoof ads

, Kl. 12:30 |

Spoof ad 1: Förvränger budskapet med actionfilmer till att många får en felaktig bild av hur verkligheten ser ut och tror att allt som man ser på film också kan göras i verkligheten. Exempel på detta ser man mycket hos yngre killar som inte förstår att man använder sig av stuntmän och datorer för att skapa en del scener i filmer. Sådant man ser på film kan man nästan aldrig göra i verkligheten utan att allvarligt skada sig själv eller andra.Spoof ad 2: Förvränger budskapet med cigarettrökning genom att använda en bild på ett döende barn för att visa att man inte bara skadar sig själv utan även andra i sin omgivning genom att röka. Texten "Let's smoke and kill our children" är i samma typsnitt som det Marlboro använder för att man lätt ska associera till det.


Kom ihåg mig?